Din 1994 - stiri pentru romascani
Bulevardul Roman Muşat, nr. 33, mezanin
Roman, Neamţ
Tel. 0233 744334
Email: office[at]cnstv.ro

 

TRECEREA CONTRIBUŢIILOR LA SALARIAT

Crează: 11/23/2017 - 14:25

Toti angajatorii sunt obligaţi să iniţieze negocierea colectivă, în vederea încheierii contractului sau acordului colectiv de muncă sau a actelor adiţionale la contractele de muncă.

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 82/08.11.2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 902/16.11.2017, toţi angajatorii, indiferent de numărul de salariaţi sau structura capitalului social, sunt obligati ca pana la data de 20.12.2017, să iniţieze negocierea colectivă, în vederea încheierii contractului sau acordului colectiv de muncă sau a actelor adiţionale la contractul ori acordul colectiv de muncă, conform Legii dialogului social nr.62/2011 republicată.

Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în unităţile în care nu există încheiat contract sau acord colectiv de muncă, iniţierea negocierii colective este obligatorie, pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (3) si (5) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 este obligatorie negocierea colectivă a actelor adiţionale la contractele şi acordurile colective de muncă în vigoare.

În aplicarea prevederilor alin. (1)—(2) şi prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în unităţile în care nu există sindicat reprezentativ afiliat la o federaţie reprezentativă la sectorul de activitate, la negocierea contracteIor sau acordurilor colective de muncă ori a actelor adiţionale, după caz, pot participa reprezentanţi ai federaţiei sindicale, în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanţii salariatilor. În aplicarea prevederilor alin. (1)—(2) şi prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în unităţile în care nu există sindicat la negocierea contractelor sau acordurilor colective de muncă sau a actelor adiţionale, după caz, pot participa reprezentanţii salariaţilor împreună cu un reprezentant al unei federaţii reprezentative la sectorul de activitate sau a unei confederate sindicale reprezentative la nivel naţional, la invitaţia reprezentanţilor salariaţilor.

Toate negocierile trebuie încheiate în perioada 20 noiembrie—20 decembrie 2017.